BlogORD-U

ORD-U - wydłużony termin

W dniu 6 marca 2023 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 422) opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. z dniem 21 marca 2023 r.

Nowe rozporządzenie m.in. wydłużyło termin na złożenie formularza ORD-U z trzech do jedenastu miesięcy po zakończeniu roku podatkowego, za który składany jest formularz. Dłuższy termin dotyczy Informacji ORD-U składanych za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2021 r.

Oznacza to, iż w przypadku podatników, których rok podatkowy jest równy kalendarzowemu, termin na złożenie formularza ORD-U przypada 30 listopada 2023 r., zamiast 31 marca jak dotychczas.

Korzyści dla podatników

Nowelizacja rozporządzenia zrównuje termin złożenia ORD-U z terminem na złożenie Informacji o cenach transferowych (informacja TPR), aby w obu przypadkach był to termin do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

Wydłużenie terminu na złożenie Informacji ORD-U ma na celu ułatwienie i usprawnienie procesu raportowania przez podatników oraz zapewnienie im większej elastyczności i czasu na przygotowanie dokumentów.

Podatnicy będą mogli lepiej skoordynować swoje obowiązki sprawozdawcze i uniknąć ewentualnych kar za niedopełnienie lub nienależyte dopełnienie obowiązku przekazania Informacji ORD-U lub informacji TPR.

Treść rozporządzenia można pobrać pod tym linkiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz