BlogTPR ceny transferowe

TPR - oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji i rynkowości cen transferowych

Jak złożyć oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych i rynkowości cen transferowych korzystając z aktualnej wersji 4 sprawozdania TPR za rok 2022?

Liczne wątpliwości wynikają z faktu, iż w aktualnie dostępnym formularzu TPR-C oraz TPR-P wersja 4, nie ma dedykowanego ku temu pola.

O sprawozdaniach TPR możesz przeczytać w tym miejscu naszej strony, a także pobierając nasz przewodnik o cenach transferowych.

Wprowadzenie

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują zmienione przepisy dotyczące informacji o cenach transferowych (TPR) w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Jednym z istotnych, nowych elementów jest wprowadzenie do sprawozdania TPR oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz rynkowości stosowanych cen, które do tej pory musiało być składane jako odrębny dokument.

Treści nowych oświadczeń

Treści nowych oświadczeń znajdują się w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie CIT oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie PIT. Brzmią one następująco (wersja CIT, wersja PIT jest analogiczna):

a) „Stosownie do art. 11t ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oświadczam, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny transferowe objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.” – w przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 11t ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy, zawierał transakcje kontrolowane (tzn. transakcje krajowe oraz rajowe kontrolowane);

b) „Stosownie do art. 11t ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oświadczam, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny objęte tą dokumentacją są ustalane odpowiednio na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.” – w przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 11t ust. 3 ustawy, zawierał transakcje inne niż transakcje kontrolowane (tzn. transakcje rajowe niekontrolowane).

Wariant 4 Informacji TPR - jak złożyć oświadczenie?

Od 2022 r. podmioty powiązane mają obowiązek złożenia informacji o cenach transferowych do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Do tego czasu ma pojawić się nowa wersja sprawozdania TPR (wersja 5), dostosowanego do nowych przepisów, czyli możliwości złożenia oświadczenia w treści sprawozdania.

Obecnie obowiązującym wzorem informacji TPR, składanej za rok 2022, jest wariant 4 tego dokumentu. Wariant ten nie zawiera odrębnej części dotyczącej oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. W przypadku podmiotów zobowiązanych do złożenia informacji TPR za rok 2022 w najbliższym czasie, pojawiły się oczywiste wątpliwości w jaki sposób należy dopełnić obowiązku złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji i rynkowości cen w sprawozdaniu TPR.

Aby rozwiać te wątpliwości Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat (Komunikat Ministerstwa Finansów), w którym wyjaśnia, iż treść odpowiedniego oświadczenia można zamieścić w sekcji F „Dodatkowe informacje” sprawozdania TPR.

Nowy wzór dokumentu TPR

Należy pamiętać, że z tego rozwiązania można korzystać jedynie do momentu opublikowania nowego wzoru dokumentu TPR – wariant 5.

25 kwietnia 2023 Ministerstwo Finansów udostępniło do testów robocze wersje dokumentów elektronicznych (tzw. schemy) informacji o cenach transferowych TPR-C i TPR-P w wariancie 5.

Po zakończeniu prac legislacyjnych nad projektami rozporządzeń zmieniających obecne przepisy, nowe wersje tych dokumentów zostaną opublikowane w CRWDE ePUAP.

Podsumowując

  • Jeśli z uwagi na upływ terminu musisz złożyć sprawozdanie TPR przed pojawieniem się nowych wersji (o numerze 5) sprawozdań TPR, zamieść oświadczenia w sekcji F „Dodatkowe informacje” aktualnej wersji sprawozdania TPR (wersja 4).
  • Treść oświadczenia powinna być zgodna z brzmieniem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie informacji o cenach transferowych (zobacz akapit „Treści nowych oświadczeń” powyżej).
  • Po opublikowaniu nowych wersji sprawozdań TPR (wariant 5) należy skorzystać z dedykowanych ku temu pól.
  • Wersje robocze sprawozdań TPR w wariancie 5 są dostępne od 25 kwietnia, a wersje finalne zostaną opublikowane po po zakończeniu prac legislacyjnych nad
    projektami rozporządzeń zmieniających rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz