Aktualizacja przewodnika po nowych obowiązkach dokumentacyjnych

Opublikowaliśmy nową wersję naszego przewodnika po nowych obowiązkach dokumentacyjnych zaktualizowaną o kwestie związane z obowiązkami sprawozdawczymi CIT-TP oraz CbC, uwzględniające najnowsze zmiany legislacyjne, w tym rozporządzenie określające wzór formularza CIT-TP opublikowane 22 czerwca 2017 r., o którym informowaliśmy w poprzednim wpisie. Przewodnik można pobrać klikając w poniższy link pobrać klikając w poniższy link.

Rozporządzenie CIT-TP, PIT-TP

22 czerwca 2017 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, tzw. CIT-TP. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2017 r. Do składania sprawozdania zobowiązani są podatnicy, których przychody lub koszty w danym roku podatkowym przekroczyły równowartość 10.000.000 EUR. Sprawozdanie CIT-TP…