Agresywne działania MF?

Od początku roku możemy obserwować wzmożone zapowiedzi i działania MF podejmowane w zakresie przeciwdziałania spadkowi płaconego podatku CIT. Do sztandarowych przedsięwzięć w tym zakresie możemy zaliczyć m.in.: tematy związane z cenami transferowymi, w tym intensyfikację kontroli w tym zakresie oraz nowe przepisy o dokumentacji cen transferowych, generalną klauzulę antyabuzywną, która weszła w życie 15 lipca…

Ceny transferowe są priorytetem Ministra Finansów w 2016 r.

Ministerstwo Finansów poinformowało 18 grudnia 2015 r., iż jednym z priorytetów kontroli w 2016 roku będzie badanie cen transferowych. W komunikacie tym Ministerstwo Finansów zachęcało podatników do złożenia do końca pierwszego kwartału 2016 roku korekty deklaracji za lata ubiegłe. Równocześnie  na drugi kwartał 2016 r Ministerstwo Finansów zapowiadało rozpoczęcie kontroli skoncentrowanych na podmiotach które w…