BlogTPR dłuższy termin

TPR - co się zmienia?

W związku ze zbliżającym się terminem na złożenie sprawozdania TPR orazTermin na złożenie TPR oczekiwanym udostępnieniem przez Ministerstwo Finansów nowej usługi do składania sprawozdań TPR, chcieliśmy poinformować o krokach przygotowawczych jakie należy podjąć w celu złożenia sprawozdania TPR.

W związku z ostatnimi zmianami w przepisach o cenach transferowych tegoroczny proces składania sprawozdania TPR będzie różnił się od ubiegłorocznych.

Przede wszystkim:

  • W tym roku nie składamy odrębnego oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji oraz rynkowości stosowanych cen – oświadczenie to jest częścią sprawozdania TPR.
  • Sprawozdanie TPR będzie musiał podpisać: (i) kierownik jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości w przypadku, gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy (np. zarząd w przypadku spółki z o.o.) – sprawozdanie musi być podpisane przez wyznaczoną osobę wchodzącą w skład tego organu, (ii) może podpisać również pełnomocnik będący adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem (iii) osoba fizyczna – w przypadku podmiotu powiązanego będącego osobą fizyczną, (iv) osoba upoważniona przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania go w oddziale – w przypadku podmiotu powiązanego będącego przedsiębiorcą zagranicznym posiadającym oddział działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Sprawozdania będą składane poprzez nową usługę – dedykowany ku temu portal Ministerstwa Finansów, a nie za pośrednictwem interaktywnych formularzy PDF, jak do tej pory.

Składanie sprawozdań TPR za 2022 r. będzie się odbywało przez portal internetowy udostępniony przez Ministerstwo Finansów, który wkrótce ma zostać udostępniony.

TPR - jak się przygotować do zmian

Poniżej przedstawiamy listę działań jakie należy podjąć już teraz, aby złożenie sprawozdania przebiegło później bez zakłóceń:

  1. W przypadku organu wieloosobowego należy wyznaczyć osobę z zarządu, która podpisze sprawozdanie TPR. Wyznaczenie osoby wchodzącej w skład organuTPR podpis wieloosobowego do podpisywania informacji o cenach transferowych nie zwalnia pozostałych osób wchodzących w skład tego organu z odpowiedzialności za niezłożenie tej informacji.
  2. Proszę zgłosić pełnomocnictwo UPL-1 dla wyznaczonej osoby (jeśli taka osoba nie posiada UPL-1). Złożenie sprawozdania TPR jest możliwe dopiero w momencie, gdy zgłoszone pełnomocnictwo UPL-1 zostało zarejestrowane w systemie. Z tego względu zgłoszenia UPL-1 należy dokonać z wyprzedzeniem. Jeśli obie czynności zostaną dokonane w krótkim odstępie czasu, TPR może zostać odrzucony (jeśli UPL-1 jeszcze nie został zarejestrowany). Link do instrukcji dokonania zgłoszenia pełnomocnictwa UPL-1.
  3. Informacja TPR będzie podpisywana za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, certyfikowanego przez podmiot wyznaczony przez dowolne państwo członkowskie Unii Europejskiej. Podpis ten powinien uwzględniać numer PESEL osoby, do której należy. Należy zatem sprawdzić ważności kwalifikowanego podpisu elektronicznego z numerem PESEL wyznaczonej osoby lub uzyskać taki podpis (z uwzględnieniem numer PESEL wyznaczonej osoby).

Składanie sprawozdań TPR za 2022 r. będzie się odbywało przez portal internetowy udostępniony przez Ministerstwo Finansów, który wkrótce ma zostać udostępniony.

TPR - wydłużenie terminu !

TPR dłuższy terminNa koniec informacja, z kategorii tych, którą zawsze dobrze usłyszeć tuż przed upływem terminu 🙂

Dzisiaj Ministerstwo Finansów poinformowało, że w związku z trwającymi pracami nad udostępnieniem nowego portalu do składania informacji TPR, w Ministerstwie Finansów trwają prace nad wydłużeniem terminu do złożenia informacji o cenach transferowych TPR-P i TPR-C o 3 miesiące.

Projekt rozporządzenia w tej sprawie jest obecnie w uzgodnieniach wewnętrznych. Planuje się, że w przyszłym tygodniu zostanie udostępniony do konsultacji zewnętrznych.

Zmiana oznaczałaby, że podatnicy, których rok obrotowy jest zgodny z kalendarzowym będą musieli złożyć sprawozdanie TPR nie do końca listopada, ale do końca lutego 2024 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz