22 czerwca 2017 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, tzw. CIT-TP.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2017 r.

Do składania sprawozdania zobowiązani są podatnicy, których przychody lub koszty w danym roku podatkowym przekroczyły równowartość 10.000.000 EUR.

Sprawozdanie CIT-TP składa się wraz z rocznym zeznaniem podatkowym. Oznacza to, iż podatnicy, których rok podatkowy jest zgodny z kalendarzowym i podlegają nowemu obowiązkowi sprawozdawczemu, po raz pierwszy powinni złożyć nowe sprawozdanie najpóźniej do 31 marca 2018 r.

Analogiczny zakres informacji wymagany jest w sprawozdaniu PIT-TP ogłoszonym tego samego dnia w osobnym rozporządzeniu.

Sprawozdanie wymaga przedstawienia informacji dotyczących: podmiotów powiązanych, rodzaju powiązań z tymi podmiotami, rodzaju i przedmiotu transakcji lub innych zdarzeń. Więcej szczegółów na temat zakresu informacji wymaganych w sprawozdaniu znajdą Państwo w naszym przewodniku po nowych obowiązkach dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych (pobranie po kliknięciu w link).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz