Opublikowane zostały Rozporządzenia Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 12 września 2017 roku w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (tekst opublikowany w 2017 r., Dz.U. poz 1753).

Rozporządzenia doprecyzowują zakres informacji jaki powinien być zawarty w dokumentacji podstawowej (local file), grupowej (master file) oraz w analizie danych porównawczych.

Należy podkreślić, iż w porównaniu do treści projektów rozporządzeń wersje opublikowane uwzględniają wiele poprawek zgłoszonych na etapie konsultacji społecznych i należy ocenić je pozytywnie.

Opublikowane wersje rozporządzeń eliminują szereg wątpliwości jakie pojawiały się po lekturze treści projektu, ograniczają również kwestionowane na etapie konsultacji dodatkowe obciążenia administracyjne wprowadzane projektem rozporządzenia jak np. obowiązek porównywania zmian w analizie funkcjonalnej w stosunku do roku poprzedniego.

Rozporządzenia zostały opublikowane 18 września 2017 r., wchodzą w życie po upływie 14 dni od tej daty.

Rozporządzenie w zakresie CIT

Rozporządzenie w zakresie PIT

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz