Site icon TP Advisory

Poradnik ceny transferowe

1. Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2023 r.

Nasz “poradnik ceny transferowe” to opracowanie kompleksowo omawiającego aktualne obowiązki dokumentacyjne w zakresie cen transferowych. Zachęcamy do pobrania naszego przewodnika, który ułatwi Państwu zapoznanie się z problematyką identyfikacji powiązań bezpośrednich i pośrednich, sporządzania dokumentacji cen transferowych oraz wypełniania obowiązków sprawozdawczych TPR oraz CBC, możliwości skorzystania ze zwolnień lub mechanizmu bezpiecznej przystani “safe harbour” itp. Przewodnik jest do pobrania po kliknięciu w link.

Poradnik ceny transferowe

wersja 2023

2. Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.

Zachęcamy do pobrania naszego przewodnika kompleksowo omawiającego nowe obowiązki dokumentacyjne w zakresie cen transferowych. Przewodnik jest do pobrania po kliknięciu w link

Poradnik ceny transferowe

Wersja 2019

Uwaga: przepisy w zakresie obowiązków dokumentacyjnych można stosować dobrowolnie w odniesieniu do transakcji kontrolowanych realizowanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2017 r. (przepisy art. 11a i art. 11k-11r ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 23m i art. 23w-23zd ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

3. Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.

Od 1 stycznia 2017 r . do 31 grudnia 2018 r. (z powyższym zastrzeżeniem) obowiązują przepisy o cenach transferowych wprowadzające całkowicie nowe obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze w porównaniu do wcześniej obowiązujących.

Dotyczy to zarówno progów istotności (wartości) transakcji jak i rodzajów wymaganych dokumentów – typy dokumentów, które należy przygotować są różne w zależności od wielkości (skali działalności) podatnika.

Polecamy do pobrania nasze dwa bezpłatne narzędzia, które pomogą Państwu określić zakres obowiązków dokumentacyjnych ciążących na spółce:

Kalkulator obowiązków dokumentacyjnych

Po podaniu wymaganych ustawowo danych kalkulator wskazuje: (i) powstanie lub brak obowiązku dokumentacyjnego, (ii) zakres obowiązkowych dokumentów, (iii) próg istotności transakcji czyli minimalną wartość transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym.

Poradnik ceny transferowe 2017/2018

To kompleksowe kompendium wiedzy na temat nowych obowiązków dokumentacyjnych wskazujące rodzaje wymaganych dokumentów wraz z opisem ich zawartości, terminy,
progi istotności itp.

Zachęcamy także do zapoznania się z naszym obszernym artykułem na temat cen transferowych w kontekście COVID-19.

Exit mobile version