Site icon TP Advisory

Nasze usługi

Ceny transferowe są aktualnym priorytetem Ministerstwa Finansów w zakresie uszczelnienia systemu podatkowego i kontroli podatkowych.

Najlepiej świadczy o tym fakt, iż od 1 stycznia 2019 r. obowiązują całkowicie nowe przepisy o cenach transferowych, które zastąpiły po zaledwie dwóch latach … całkowicie znowelizowane przepisy, które weszły w życie 1 stycznia 2017 r.

Ceny transferowe to zakres naszej wyłącznej specjalizacji – zajmujemy się tylko tą jedną dziedziną, za to robimy to dobrze.

Nasze usługi wykorzystujące 22 letnie doświadczenie pomogą Państwu dobrze się przygotować i rozwiązać wyzwania jakie niosą ze sobą ceny transferowe.

Oferujemy pełen zakres usług:

Przygotowanie dokumentacji cen transferowych

 • Sporządzamy dokumentację lokalną i grupową gotową do przedstawienia władzom podatkowym.
 • Przygotowujemy dokumentację zgodną zarówno z dotychczasowymi jak i nowymi przepisami w zakresie obowiązków dokumentacyjnych.

Analizy rynkowego poziomu cen

 • Wykonujemy analizy cen transferowych weryfikujące oraz ustalające rynkowy poziom cen w transakcjach

Weryfikacja posiadanej dokumentacji

 • Weryfikujemy posiadaną przez Spółkę dokumentację pod kątem jej zgodności z wymogami polskich przepisów. Weryfikacja taka jest szczególnie zalecana w przypadku gdy Spółka posiada dokumentację grupową (tzw. “master-file”).

Opracowanie procedur dokumentacyjnych

 • Uwzględniając wymogi prawne oraz charakterystykę organizacji opracowujemy procedury dokumentacyjne zapewniające terminowe, samodzielne opracowanie dokumentacji przez Spółkę.

Opracowanie polityki cen transferowych

 • Dokonujemy analizy stosowanych zasad ustalania cen w transakcjach z podmiotami powiązanymi.
 • Analizujemy umowy oraz charakter biznesowy relacji stron transakcji.
 • Następnie wskazujemy dostępne i najlepsze metody kalkulacji cen uwzględniające charakterystykę i cele biznesowe oraz zgodne z przepisami podatkowymi.
 • Przygotowujemy politykę cen transferowych wskazującą stosowane metody i sposób ich stosowania.

Wsparcie w zakresie restrukturyzacji biznesowych (“business restructuring”)

 • W pierwszej kolejności identyfikujemy czy w przypadku zaistniałej lub planowanej zmiany ma miejsce restrukturyzacja biznesowa (przeniesienie istotnych funkcji, aktywów lub ryzyk).
 • Następnie analizujemy czy restrukturyzacja biznesowa wiąże się z ryzykiem/koniecznością wypłaty wynagrodzenia jednej ze stron (tzw. “exit fee”).
 • Przygotowujemy dokumentację podatkową do restrukturyzacji biznesowych

Szkolenia

 • Ceny transferowe zwłaszcza aktualnie wymagają poszerzenia i aktualizacji informacji. Oferujemy szkolenia w zakresie cen transferowych podnoszące wiedzę oraz świadomość dyrektorów finansowych, głównych księgowych i członków zarządów spółek.
Exit mobile version