Puls Binzesu – webinar

Zapraszamy na webinar organizowany przez Puls Biznesu, który poświęcony będzie tematyce cen transferowych. Webinar odbędzie się 22 września 2020 r. o godz. 11:00. Link do rejestracji, który przenosi na stronę Pulsu Biznesu Przewidywany czas wydarzenia to 2 godziny. W trakcie webinaru omówimy następujące zagadnienia: Zwolnienia z obowiązków dokumentacyjnych oraz badania rynkowości cen Kto nie musi przygotowywać…

Spotkanie z Ministerstwem Finansów – I Forum Cen Transferowych

12 kwietnia 2018 r. odbyło się Forum Cen Transferowych – pierwsze tego rodzaju spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Finansów oraz środowiska biznesu i doradców. Spotkanie miało charakter dyskusji i wymiany poglądów pomiędzy przedstawicielami Ministerstwa Finansów oraz podatnikami i doradcami. W jego trakcie poruszono szereg istotnych kwestii trapiących podatników, m.in. zagadnień dotyczących: a) Analizy danych porównawczych, która była…

Przedłużenie terminów na przygotowanie dokumentacji podatkowej !

Nie ma to jak przekazywać dobre wiadomości 🙂 Dzisiaj, tj. 15 marca 2018 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów przedłużające do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, terminy na sporządzenie kompletu dokumentacji podatkowej, złożenie urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji oraz dołączenia do zeznania podatkowego sprawozdania CIT-TP. Przedłużenie stosuje się do terminów upływających w…

Dokumentacja cen transferowych – szkolenie w hotelu Sheraton

Zapraszamy na szkolenie na temat nowych przepisów w zakresie dokumentacji cen transferowych. Szkolenie odbędzie się 6 i 7 grudnia 2017 r. w hotelu Sheraton w Warszawie. Szczegółowe informacje na temat zakresu szkolenia oraz zapisy na stronie organizatora – MMC Polska: https://www.mmcpolska.pl/kalendarz-wydarzen/dokumentacja-w-zakresie-cen-transferowych-nowe-wytyczne

Aktualizacja przewodnika

W związku z publikacją rozporządzenia Ministra Finansów i Rozwoju w sprawie dokumentacji cen transferowych, o którym więcej piszemy tutaj zaktualizowaliśmy nasz przewodnik po obowiązkach dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych. Przewodnik oraz kalkulator, które wspólnie stanowią wyczerpujące kompendium wiedzy na temat nowych przepisów dostępne są do pobrania z naszej strony internetowej.

Rozporządzenia w sprawie dokumentacji podatkowej – publikacja

Opublikowane zostały Rozporządzenia Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 12 września 2017 roku w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (tekst opublikowany w 2017 r., Dz.U. poz 1753). Rozporządzenia doprecyzowują zakres informacji jaki powinien być zawarty w dokumentacji podstawowej (local file), grupowej (master file) oraz w analizie danych…

Aktualizacja przewodnika po nowych obowiązkach dokumentacyjnych

Opublikowaliśmy nową wersję naszego przewodnika po nowych obowiązkach dokumentacyjnych zaktualizowaną o kwestie związane z obowiązkami sprawozdawczymi CIT-TP oraz CbC, uwzględniające najnowsze zmiany legislacyjne, w tym rozporządzenie określające wzór formularza CIT-TP opublikowane 22 czerwca 2017 r., o którym informowaliśmy w poprzednim wpisie. Przewodnik można pobrać klikając w poniższy link pobrać klikając w poniższy link.

Rozporządzenie CIT-TP, PIT-TP

22 czerwca 2017 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, tzw. CIT-TP. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2017 r. Do składania sprawozdania zobowiązani są podatnicy, których przychody lub koszty w danym roku podatkowym przekroczyły równowartość 10.000.000 EUR. Sprawozdanie CIT-TP…

Zapraszamy na szkolenie: 13 – 14 lutego 2017 !

Zapraszamy na szkolenie poświęcone analizie porównawczej w zakresie cen transferowych. Szkolenie jest dwudniową sesją poświęconą szczegółowo jednej z ważniejszych kwestii jaką pod rządami nowych przepisów stała się analiza porównawcza (benchmarkingowa). Na szkoleniu dużo uwagi poświęcimy praktycznym zasadom wyboru metody kalkulacji ceny, jej stosowania oraz przeprowadzania analiz porównawczych. Szkolenie będzie miało miejsce 13 i 14 lutego…

Aktualizacja kalkulatora !

Zapraszamy do pobrania zaktualizowanej wersji kalkulatora (wersja styczeń 2017). W aktualnej wersji dodano nowe funkcjonalności: automatyczne pobieranie oficjalnego kursu EUR/PLN obowiązującego we wskazanym dniu z serwerów NBP, badanie obowiązku dotyczącego umów spółek, wspólnego przedsięwzięcia i tym podobnych, badanie obowiązku dokumentacyjnego dotyczącego transakcji z rajami podatkowymi, badanie obowiązku raportowania CbC.