Puls Binzesu – webinar

Zapraszamy na webinar organizowany przez Puls Biznesu, który poświęcony będzie tematyce cen transferowych. Webinar odbędzie się 22 września 2020 r. o godz. 11:00. Link do rejestracji, który przenosi na stronę Pulsu Biznesu Przewidywany czas wydarzenia to 2 godziny. W trakcie webinaru omówimy następujące zagadnienia: Zwolnienia z obowiązków dokumentacyjnych oraz badania rynkowości cen Kto nie musi przygotowywać…

Czytaj więcej

Spotkanie z Ministerstwem Finansów – I Forum Cen Transferowych

12 kwietnia 2018 r. odbyło się Forum Cen Transferowych – pierwsze tego rodzaju spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Finansów oraz środowiska biznesu i doradców. Spotkanie miało charakter dyskusji i wymiany poglądów pomiędzy przedstawicielami Ministerstwa Finansów oraz podatnikami i doradcami. W jego trakcie poruszono szereg istotnych kwestii trapiących podatników, m.in. zagadnień dotyczących: a) Analizy danych porównawczych, która była…

Czytaj więcej

Przedłużenie terminów na przygotowanie dokumentacji podatkowej !

Nie ma to jak przekazywać dobre wiadomości 🙂 Dzisiaj, tj. 15 marca 2018 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów przedłużające do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, terminy na sporządzenie kompletu dokumentacji podatkowej, złożenie urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji oraz dołączenia do zeznania podatkowego sprawozdania CIT-TP. Przedłużenie stosuje się do terminów upływających w…

Czytaj więcej

Aktualizacja przewodnika

W związku z publikacją rozporządzenia Ministra Finansów i Rozwoju w sprawie dokumentacji cen transferowych, o którym więcej piszemy tutaj zaktualizowaliśmy nasz przewodnik po obowiązkach dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych. Przewodnik oraz kalkulator, które wspólnie stanowią wyczerpujące kompendium wiedzy na temat nowych przepisów dostępne są do pobrania z naszej strony internetowej.

Czytaj więcej

Rozporządzenia w sprawie dokumentacji podatkowej – publikacja

Opublikowane zostały Rozporządzenia Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 12 września 2017 roku w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (tekst opublikowany w 2017 r., Dz.U. poz 1753). Rozporządzenia doprecyzowują zakres informacji jaki powinien być zawarty w dokumentacji podstawowej (local file), grupowej (master file) oraz w analizie danych…

Czytaj więcej

Aktualizacja przewodnika po nowych obowiązkach dokumentacyjnych

Opublikowaliśmy nową wersję naszego przewodnika po nowych obowiązkach dokumentacyjnych zaktualizowaną o kwestie związane z obowiązkami sprawozdawczymi CIT-TP oraz CbC, uwzględniające najnowsze zmiany legislacyjne, w tym rozporządzenie określające wzór formularza CIT-TP opublikowane 22 czerwca 2017 r., o którym informowaliśmy w poprzednim wpisie. Przewodnik można pobrać klikając w poniższy link pobrać klikając w poniższy link.

Czytaj więcej

Rozporządzenie CIT-TP, PIT-TP

22 czerwca 2017 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, tzw. CIT-TP. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2017 r. Do składania sprawozdania zobowiązani są podatnicy, których przychody lub koszty w danym roku podatkowym przekroczyły równowartość 10.000.000 EUR. Sprawozdanie CIT-TP…

Czytaj więcej

Zapraszamy na szkolenie: 13 – 14 lutego 2017 !

Zapraszamy na szkolenie poświęcone analizie porównawczej w zakresie cen transferowych. Szkolenie jest dwudniową sesją poświęconą szczegółowo jednej z ważniejszych kwestii jaką pod rządami nowych przepisów stała się analiza porównawcza (benchmarkingowa). Na szkoleniu dużo uwagi poświęcimy praktycznym zasadom wyboru metody kalkulacji ceny, jej stosowania oraz przeprowadzania analiz porównawczych. Szkolenie będzie miało miejsce 13 i 14 lutego…

Czytaj więcej

Aktualizacja kalkulatora !

Zapraszamy do pobrania zaktualizowanej wersji kalkulatora (wersja styczeń 2017). W aktualnej wersji dodano nowe funkcjonalności: automatyczne pobieranie oficjalnego kursu EUR/PLN obowiązującego we wskazanym dniu z serwerów NBP, badanie obowiązku dotyczącego umów spółek, wspólnego przedsięwzięcia i tym podobnych, badanie obowiązku dokumentacyjnego dotyczącego transakcji z rajami podatkowymi, badanie obowiązku raportowania CbC.

Czytaj więcej

Zapraszam na szkolenie poświęcone centrom usług wspólnych

Już 27 października 2016 r. będę miał przyjemność poprowadzić szkolenie poświęcone cenom transferowym podczas multidyscyplinarnych warsztatów na temat centrów usług wspólnych organizowanych przez firmę szkoleniową Proability. Więcej informacji na temat szkolenia oraz zakresu poruszanych tematów mogą Państwo znaleźć klikając w ten link. Centra usług wspólnych to rozwiązanie powszechnie stosowane w grupach kapitałowych, które zmierzają do…

Czytaj więcej

Agresywne działania MF?

Od początku roku możemy obserwować wzmożone zapowiedzi i działania MF podejmowane w zakresie przeciwdziałania spadkowi płaconego podatku CIT. Do sztandarowych przedsięwzięć w tym zakresie możemy zaliczyć m.in.: tematy związane z cenami transferowymi, w tym intensyfikację kontroli w tym zakresie oraz nowe przepisy o dokumentacji cen transferowych, generalną klauzulę antyabuzywną, która weszła w życie 15 lipca…

Czytaj więcej

Ceny transferowe są priorytetem Ministra Finansów w 2016 r.

Ministerstwo Finansów poinformowało 18 grudnia 2015 r., iż jednym z priorytetów kontroli w 2016 roku będzie badanie cen transferowych. W komunikacie tym Ministerstwo Finansów zachęcało podatników do złożenia do końca pierwszego kwartału 2016 roku korekty deklaracji za lata ubiegłe. Równocześnie  na drugi kwartał 2016 r Ministerstwo Finansów zapowiadało rozpoczęcie kontroli skoncentrowanych na podmiotach które w…

Czytaj więcej