Zapraszamy na szkolenie: 13 – 14 lutego 2017 !

Zapraszamy na szkolenie poświęcone analizie porównawczej w zakresie cen transferowych. Szkolenie jest dwudniową sesją poświęconą szczegółowo jednej z ważniejszych kwestii jaką pod rządami nowych przepisów stała się analiza porównawcza (benchmarkingowa). Na szkoleniu dużo uwagi poświęcimy praktycznym zasadom wyboru metody kalkulacji ceny, jej stosowania oraz przeprowadzania analiz porównawczych. Szkolenie będzie miało miejsce 13 i 14 lutego…