Ceny transferowe są priorytetem Ministra Finansów w 2016 r.

Ministerstwo Finansów poinformowało 18 grudnia 2015 r., iż jednym z priorytetów kontroli w 2016 roku będzie badanie cen transferowych. W komunikacie tym Ministerstwo Finansów zachęcało podatników do złożenia do końca pierwszego kwartału 2016 roku korekty deklaracji za lata ubiegłe. Równocześnie  na drugi kwartał 2016 r Ministerstwo Finansów zapowiadało rozpoczęcie kontroli skoncentrowanych na podmiotach które w…